Reklamacje i zwroty

Każda paczka została ubezpieczona. Podczas odbioru przesyłki od kuriera prosimy sprawdzić stan i kompletność zawartości przesyłki, a w przypadku stwierdzenia mechanicznego jej uszkodzenia lub niekompletności jej zawartości przesyłki jesteście Państwo uprawnieni do przyjęcia przesyłki i jednoczesnego spisania – w obecności kuriera – protokołu szkody zawierającego opis stwierdzonych nieprawidłowości. Protokół powinien być sporządzony i podpisany w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach (jeden dla kuriera drugi dla Państwa). Protokół szkody prosimy dołączyć do reklamacji – ułatwi nam to ubieganie się odszkodowania od firmy kurierskiej.

Reklamacje dotyczące uszkodzeń powstałych podczas transportu oraz braku towarów będą rozpatrywane tylko w momencie odbioru towaru w obecności spedytora.

Prawo odstąpienia od umowy

W przypadku zawierania umowy na odległość – a taki charakter ma umowa zawarta z naszym sklepem internetowym – przysługuje Państwu ustawowe prawo do odstąpienia od umowy, bez konieczności podawania przyczyn. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy wystarczające jest złożenie stosownego oświadczenia i wysłanie go w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru. Pismo możecie Państwo wysłać na adres e-mail: info@piccolaola.eu lub też drogą pocztową na adres wskazany w Regulaminie strony.

Skutkiem skorzystania z prawa odstąpienia od umowy jest zwolnienie Państwa z wszelkich zobowiązań, a umowę uważa się za niezawartą. Każda ze Stron ma obowiązek zwrócenia tego, co świadczyła jej druga strona, w stanie niezmienionym, tj. w przypadku zwrotu towaru nie może on mieć śladów używania przekraczających skutki zwykłego zarządu. Zwrot świadczenia powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zwracany Towar należy przesyłać na adres: Polska. Koszt opakowania i odesłania Towaru ponosi Klient.

 

Informujemy, że prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi indywidualnemu w wypadkach:

a) świadczeń o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,

d) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.