Polityka prywatności

Polityka prywatności Klientowi praw zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 r. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa. Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych jest sklep internetowy PiccolaOla.

Polityka prywatności ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH ("Administrator")

. DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ Jeśli zamierzasz założyć Konto Użytkownika oraz korzystać z naszych usług, zostaniesz poproszony o podanie nam Twoich danych osobowych. Twoje dane przetwarzane są przez nas we wskazanych poniżej celach, związanych z funkcjonowaniem Sklepu i świadczeniem usług w nim oferowanych („Usługi”). Cel przetwarzania: W zależności od tego, na co się zdecydujesz, może to być: Świadczenie usług oferowanych w Sklepie Realizacja Twoich zamówień Marketing bezpośredni oferowanych usług, inny niż newsletter Przesyłanie newslettera Podstawa przetwarzania: Umowa sprzedaży lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) Ciążący na nas obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) Twoja zgoda wyrażona w Sklepie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) Umowa o świadczenie usług lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na prowadzeniu marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) Nasz prawnie uzasadniony interes polegający na przetwarzaniu danych w celach analitycznych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) Nasz prawnie uzasadniony interes polegający na badaniu satysfakcji klientów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) Podanie danych: Dobrowolne, ale w niektórych przypadkach może być konieczne do zawarcia umowy. Skutek niepodania danych: W zależności od celu, w jakim dane są podawane: brak możliwości zarejestrowania się w Sklepie brak możliwości korzystania z usług Sklepu brak możliwości dokonania zakupów w Sklepie brak możliwości otrzymywania informacji o promocjach czy ofertach specjalnych, oferowanych w Sklepie Możliwość cofnięcia zgody: w każdej chwili Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem.   Twoje dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym: przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych ustanie możliwość ustalania, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń związanych z umową zawartą przez Sklep przez strony cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą zostanie przyjęty Twój sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych - w przypadku gdy podstawą przetwarzania Twoich danych był uzasadniony interes administratora lub gdy dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego - w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa. TWOJE UPRAWNIENIA Przysługuje Ci prawo żądania: dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, żądania przeniesienia danych do innego administratora, A także: wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych: z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora), jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw - mailowo info@piccolaola.pl.

Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego. Sklep dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z Witryny i dokonywania zakupów w ramach sklepu oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania. Dane jakie zbiera sklep: W czasie korzystania z serwisu www.petitola.pl wszystkie gromadzone dane są poufne i wykorzystywane do procesu prowadzenia działalności handlowej i marketingowej. Wymagamy tych danych, które są niezbędne dla realizacji procesu sprzedaży: 1. Przy rejestracji i dokonywaniu zakupów: – imię i nazwisko, – adres zameldowania – adres korespondencyjny, jeżeli jest inny niż zameldowania – adres poczty elektronicznej – numer telefonu Podanie powyższych danych jest dobrowolne lecz konieczne dla dokonania rejestracji i zakupu w ramach Sklepu. 2. Przy działaniach marketingowych: O ile Państwo wyraziliście zgodę na zapis do naszego newslettera, PODANY przez Państwa adres e-mail będzie wykorzystany w celach marketingowych produktów PiccolaOla. Podkreślamy, że zgodę tę możecie Państwo cofnąć w każdym czasie. 3. Dane zbierane automatycznie: Sklep wykorzystuje pliki typu cookie w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu przez Klienta. Pliki typu cookies umożliwiają: a) utrzymanie sesji Klienta, dzięki czemu Klient nie musi na każdej podstronie Sklepu wpisywać ponownie loginu i hasła, b) dostosowanie Sklepu do potrzeb Klientów, c) tworzenie statystyk oglądalności podstron sklepu. Klient może w każdej chwili usunąć umieszczone pliki cookie lub zablokować umieszczanie plików cookie za pomocą opcji dostępnych w jego przeglądarce internetowej. Sklep uprzedza, że usunięcie lub zablokowanie umieszczania plików cookie może spowodować uniemożliwić składania Zamówień w Sklepie. W sklepie internetowym PiccolaOla jest stosowany system analizy sieciowej Google Analytics, który: – spełnia funkcje analizy treści, analizy społecznościowej, analizy danych mobilnych, analizy konwersji oraz analizy reklam – wykorzystywany jest w celu oceny korzystania z Witryny przez użytkowania oraz w celu poprawy jakości funkcjonowania Serwisu, – może być wykorzystywany do tworzenia profilów użytkowników pod pseudonimem, w tym celu stosuje piki cookies Wykorzystywanie danych przez PICCOLAOLA 1. Administratorem danych osobowych Klientów w rozumieniu przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych jest PICCOLA OLA2. Dane osobowe Klientów przetwarzane są przez Nas w celu prowadzenia Sklepu, a w szczególności obsługi procesu logowania, zapewnienia sprawnego funkcjonowania Sklepu, jak również w celu umożliwienia realizacji Zamówienia. 3. Sklepzastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Klienta właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Poza przypadkami wskazanymi w zdaniu poprzednim informacje dotyczące Klienta nie zostaną ujawnione żadnej osobie trzeciej, bez zgody Klienta. W celu realizacji zamówienia SKLEP może przekazać Państwa dane firmie kurierskiej lub operatorowi systemu płatności on-line a więc podmiotom, z którymi Sklep współpracuje w tym zakresie. Prawa przysługujące Państwu: 1. Każdy Klient zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia. W tym celu należy zwrócić się do nas wysyłając maila na adres: info@piccolaola.eu2. Podanie przez Klienta danych osobowych przy składaniu Zamówienia jest dobrowolne. Sklep informuje, że niepodanie danych osobowych wymaganych w formularzu Zamówienia uniemożliwia złożenie Zamówienia w Sklepie. Bezpieczeństwo: 1. Sklep oświadcza, iż dołoży starań, aby zapewnić Klientom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania ze Sklepu. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy i innych plików o podobnym charakterze lub innych aniżeli pliki treści o podobnym charakterze, należy zgłaszać na konto info@piccolaola.eu 2. Jednocześnie oświadczamy, że stosowane przy ochronie Sklepu nowoczesne techniki zabezpieczenia i dostępu do danych służą zapewnieniu jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa, jednak ze względów technicznych nie mogą gwarantować w pełni tajemnicy składowanych i przesyłanych informacji. W trosce o dobro naszych klientów, którzy przekazują (zawierzają) nam swoje dane osobowe obdarowując nas zaufaniem informujemy, iż gromadzone dane nie są przetwarzane ani udostępniane w żadnej formie i na jakichkolwiek warunkach osobom trzecim i innym podmiotom. Każdy z Klientów ma prawo do wglądu, poprawienia lub usunięcia swoich danych osobowych z naszego serwisu. Kontakt: W razie jakichkolwiek pytań czy wątpliwości pozostajemy do Państwa dyspozycji:.pKlientowi praw zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 r. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa.

Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych jest sklep internetowy Piccola Ola, prowadzony pod adresem: www.piccolaola.eu przez PICCOLA OLA 

Sklep dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z Witryny i dokonywania zakupów w ramach sklepu oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania.

Dane jakie zbiera sklep:

W czasie korzystania z serwisu www.piccolaola.eu  wszystkie gromadzone dane są poufne i wykorzystywane do procesu prowadzenia działalności handlowej i marketingowej.
Wymagamy tych danych, które są niezbędne dla realizacji procesu sprzedaży:

1. Przy rejestracji i dokonywaniu zakupów: – imię i nazwisko, – adres zameldowania – adres korespondencyjny, jeżeli jest inny niż zameldowania – adres poczty elektronicznej – numer telefonu
Podanie powyższych danych jest dobrowolne lecz konieczne dla dokonania rejestracji i zakupu w ramach Sklepu.

2. Przy działaniach marketingowych:
O ile Państwo wyraziliście zgodę na zapis do naszego newslettera, PODANY przez Państwa adres e-mail będzie wykorzystany w celach marketingowych produktów PiccolaOla. Podkreślamy, że zgodę tę możecie Państwo cofnąć w każdym czasie.

3. Dane zbierane automatycznie:

Sklep wykorzystuje pliki typu cookie w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu przez Klienta. Pliki typu cookies umożliwiają:

a) utrzymanie sesji Klienta, dzięki czemu Klient nie musi na każdej podstronie Sklepu wpisywać ponownie loginu i hasła,

b) dostosowanie Sklepu do potrzeb Klientów,

c) tworzenie statystyk oglądalności podstron sklepu.

Klient może w każdej chwili usunąć umieszczone pliki cookie lub zablokować umieszczanie plików cookie za pomocą opcji dostępnych w jego przeglądarce internetowej. Sklep uprzedza, że usunięcie lub zablokowanie umieszczania plików cookie może spowodować uniemożliwić składania Zamówień w Sklepie.

W sklepie internetowym PiccolaOla jest stosowany system analizy sieciowej Google Analytics, który: – spełnia funkcje analizy treści, analizy społecznościowej, analizy danych mobilnych, analizy konwersji oraz analizy reklam – wykorzystywany jest w celu oceny korzystania z Witryny przez użytkowania oraz w celu poprawy jakości funkcjonowania Serwisu, – może być wykorzystywany do tworzenia profilów użytkowników pod pseudonimem, w tym celu stosuje piki cookies

Wykorzystywanie danych przez PICCOLA OLA 

1. Administratorem danych osobowych Klientów w rozumieniu przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych jest PICCOLA OLA 

2. Dane osobowe Klientów przetwarzane są przez Nas w celu prowadzenia Sklepu, a w szczególności obsługi procesu logowania, zapewnienia sprawnego funkcjonowania Sklepu, jak również w celu umożliwienia realizacji Zamówienia.

3. Sklepzastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Klienta właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Poza przypadkami wskazanymi w zdaniu poprzednim informacje dotyczące Klienta nie zostaną ujawnione żadnej osobie trzeciej, bez zgody Klienta. 

W celu realizacji zamówienia SKLEP może przekazać Państwa dane firmie kurierskiej lub operatorowi systemu płatności on-line a więc podmiotom, z którymi Sklep współpracuje w tym zakresie. 

Prawa przysługujące Państwu:

1. Każdy Klient zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia. W tym celu należy zwrócić się do nas wysyłając maila na adres: info@piccolaola.eu

2. Podanie przez Klienta danych osobowych przy składaniu Zamówienia jest dobrowolne. Sklep informuje, że niepodanie danych osobowych wymaganych w formularzu Zamówienia uniemożliwia złożenie Zamówienia w Sklepie.

Bezpieczeństwo:

 

1. Sklep oświadcza, iż dołoży starań, aby zapewnić Klientom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania ze Sklepu. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy i innych plików o podobnym charakterze lub innych aniżeli pliki treści o podobnym charakterze, należy zgłaszać na konto info@piccolaola.eu  2. Jednocześnie oświadczamy, że stosowane przy ochronie Sklepu nowoczesne techniki zabezpieczenia i dostępu do danych służą zapewnieniu jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa, jednak ze względów technicznych nie mogą gwarantować w pełni tajemnicy składowanych i przesyłanych informacji.

W trosce o dobro naszych klientów, którzy przekazują (zawierzają) nam swoje dane osobowe obdarowując nas zaufaniem informujemy, iż gromadzone dane nie są przetwarzane ani udostępniane w żadnej formie i na jakichkolwiek warunkach osobom trzecim i innym podmiotom.

Każdy z Klientów ma prawo do wglądu, poprawienia lub usunięcia swoich danych osobowych z naszego serwisu.


Niezapowiedziane Wiadomości www.piccolaola.eu może wysyłać niezapowiedziane wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości www.piccolaola.eu  rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do realizacji zamówień, do jej serwisów, usług i produktów (np. wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze itp.)

Kontakt:

W razie jakichkolwiek pytań czy wątpliwości pozostajemy do Państwa dyspozycji: info@piccolaola.eu